Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Ašpergerov sindrom pripada u skupinu poremećaja iz spektra autizma. Neke karakteristike ovog sindroma su: teškoće u socijalnim interakcijama, ograničeni interesi, hipersenzitivnost, teškoće u neverbalnim komunikacijskim vještinama, motorička nekoordiniranost. Izdvojena obilježja Ašpergerovog sindroma su jake jezične vještine i intelektualne sposobnosti, po kojima ga razlikujemo od ostalih poremećaja iz spektra autizma. Međunarodni dan Ašpergerovog sindroma obilježava se 18. veljače. (Mihaela Hoppe, mag. logopedije)

Skip to content