Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Obilježja disleksije koje dijete pokazuje tijekom školske dobi mogu se nastaviti manifestirati i u odrasloj dobi. Važno je napomenuti da nisu sva obilježja prisutna ili jednako zastupljena kod svake osobe s disleksijom, odnosno postoje individualne razlike u manifestiranju tih obilježja. Neka obilježja disleksije u odrasloj dobi (Lenček, 2012):
• i dalje prisutne teškoće u čitanju (zamjene, ispuštanja, dodavanja glasova ili slogova)
• nelagoda pri čitanju naglas
• gubljenje retka i/ili ponovno čitanje istog retka
• teškoće u razumijevanju složenijih tekstova
• teškoće u čitanju i razumijevanju različitih rasporeda
• prilikom pisanja – izostavljanje dijelova riječi ili cijelih riječi, teškoće izražavanja ideja, teško čitljiv rukopis
• teškoće u planiranju i strukturiranju pisanog rada
• otežano ispunjavanje pisanih materijala (različitih obrazaca)
• otežano snalaženje na geografskoj karti te u nepoznatom mjestu
• teškoće primanja telefonskih poruka i njihovo zapisivanje
• problemi ispunjavanja zadataka u zadanim rokovima
(Mihaela Hoppe, mag. logopedije)

http://www.dyslexiasomerset.com/Famous%20Dyslexics.aspx?fbclid=IwAR0TqkjxVgW_EtDrE4XBRPArxoc3Pfu7YP0aRfmO2b58SBKe_mL0Wup4Jjk

Skip to content