Mikra inženjering d.o.o. bana Josipa Jelačića 25a, Duga Resa
Rogić trade j.d.o.o. Frana Kurelca 7 hr/47000 Karlovac  
Matija Volner, Jurja Haulika, Karlovac
Duo step obrt za popravak sanitarnih proizvoda od plastike, Jurovo 10, Žakanje
Vagotehna d.o.o. Mirka Seljana 46, 47000 Karlovac
Basar d.o.o. poslovni park Karlovac 4a, Karlovac
Mario Lipošćak, Lipošćak obrt grad. Mehanizacije Pribanjci 13, Bosiljevo
Andreja Orešić, Zagrebačka ulica 25, 49244 Stubičke toplice, stubičke to
Dabar d.o.o. Gornje Mekušje 187, Karlovac
Tvornica turbina d.o.o. Stanka vraza 53, 47000 Karlovac
Inter art d.o.o. Marmontova aleja 18, Karlovac
Ka 3 d.o.o. Gornja Gaza 10, Karlovac
Drago Marjanović, obrt za usluge u šumarstvu, brace Gojak 42, Karlovac  
Latin d.o.o. Donje Pokupje 30/b hr/47000 Karlovac
Poljoprivredna zadruga Ogulin, Dujmić Selo 20 /e 47300 Ogulin
Kamgrad d.o.o. Josipa Lončara 1/h hr/10000 Zagreb
Drvona d.o.o. Antuna Mihanovića 7, Karlovac
Tehnovod obrt za trgovinu i vodoinstalaterske uslugevl. Denis Polović, trg hrv.mučen.15, Duga Resa
Strojobravarski obrt Darko Draženović, vl. Darko Draženović, Strmački Dol 13, Karlovac
Fas d.o.o. Bogoslava Šuleka 11 hr/47000 Karlovac
Vodoprivreda Karlovac d.d. Obala Franje Račkoga 10, Karlovac
Comel d.o.o. Maksimilijana Vrhovca 11 hr/47000 Karlovac
Monting d.o.o. Svetice 21, Zagreb
Bisteel d.o.o. Slave Raškaj 17 hr/47000 Karlovac
Dario Mateša, Mateša Commerce, Goljak 8a, Draganići  
Strijelac d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Zagrad 2a
Poliklinika dr. Došen, trg Petra Zrinskog 7, Karlovac
Troaks d.o.o. Turan 70 hr/47000 Karlovac
Mrežnica d.d. za trgov. ugostiteljstvo i proizvodnju, Jozefinska Cesta 8, Duga Resa
Mobis-electronic d.o.o. Heinzelova 96 hr/10000 Zagreb
Guštin d.o.o. Vrškovac16, Ozalj
Star turist d.o.o. za trgovinu, putnička agencija, M. Laginje 1 47000 Karlovac
Zlatarska radiona Križek d.o.o. Školska 13, Donja Lomnica
Karlovačka ljekarna Karlovac kralja Tomislava19a Karlovac
Omega plus d.o.o. za računovodstvene usluge Pavla Vitezovića 8 47000 Karlovac
Specijalistička ordinacija medicine rada Andrije štampara 3, Karlovac
Hidraulika drvošped d.o.o. Jelaši 37/c hr/47000 Karlovac  
Mb – Zagreb d.o.o. Novska 30, Zagreb
Ivan Belanić, Bašćinska cesta 45 a, Karlovac
Auto Pečaver d.o.o. Gornje Mrzlo Polje 38, Duga Resa
Beta-consulting d.o.o. za financijske usluge, Karlovac
Spin consulting d.o.o. Grgura Ninskog 1 hr/47000 Karlovac
Agrostar d.o.o. Bukovica Utinjska 14 hr/47220 Vojnić
Maksima-trgovina d.o.o I. Gregorića 10 Brdovec, Prigorje Brdovečko
Keteks d.o.o. za proizvodnju i trgovinu ravnica 5, 47272 Ribnik
Robert Kostelić, Sarajevska 1, 47000 Karlovac
Ured ovlaštenog inženjera geodezije Damir Movre, put D. Trstenjaka 1, Karlovac
Agroproteinka d.d. Strojarska cesta 11, Sesvete  
Ines Nastav, Gornji Bukovac Žakanjski 1a , Gornji Bukovac Žakanjski
Montmontaža mkg d.o.o. Ljudevita Šestića 4 karlovac
Star turist d.o.o. za trgovinu, putnička agencija M. Laginje 1, 47000 Karlovac