Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

” Jamstvo za svako dijete“, inicijativa je Europske komisije pokrenuta s ciljem da najranjivija djeca u Europskoj uniji imaju pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, uslugama skrbi za djecu, adekvatnim uvjetima stanovanja i kvalitetnoj prehrani. Konačni cilj je osigurati progresivnu realizaciju dječjih prava u Europi.”Djeca s teškoćama jedna su od 4 ciljne skupine ove bitne inicijative, za koju se pripremne aktivnosti provode i u Hrvatskoj. Više o inicijativi možete pročitati na poveznici.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fcroatia%2Fjamstvo-za-svako-dijete-prekidanje-kruga-nepovoljnog-polozaja%3Ffbclid%3DIwAR2yEvHcsBhlk-YIe5svFiTCkg2jffdxNMD3uBCUy88FJqVCo_QsMP6YoLg&h=AT1MF6dIJ-1PqpAydalC2bUvjFUjzg0QE4MZhJ8rMZ7NQ_1gtuCqPMHHGKeQio8IZo_lyePf7wxzFdlXWPg925qAysjGP99-LvSOsBUuUZDxu8hINw5gYQ2Bjw2J2VZVDKo&tn=-UK-y-R&c[0]=AT2q44NKKL3Y7AnIIUTZFt20Zb5hVEGG5pEZtKoZLKFbZ9GPP6HHO-mwIHK-FpDlb7Fxi1xEZx6BXAsiO-DA0E9NWNLoxcShiLbhlyebMKrkf0q4suV2wtcdwjy8e-gBS6VpUPKFDJlsWesFz3XfVO7AIws34Qi0YJBZ-7U1o3uuQ1SlX-GU5vsH-H8sMN0G4PyN-5tIFEYEusudnk0EWzo3DxKvN6OLacUiI0-jNCNHlfsDo2kEwZg

Skip to content