cropped-naslovna-2-1024x134fsdg

Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

S velikom radosti, dijelimo sretnu vijest kako je kontinuirani i kvalitetni rad Udruge za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići urodio plodom, te su ponovno dodatno prepoznati i od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Naime, navedeno Ministarstvo znatno je povećalo broj već ugovorenih usluga Rane razvojne podrške koju Udruga ugovorno pruža od 2018. godine u suradnji s Centrima za socijalnu skrb.
 
Što to znači za rad Udruge Zvončići?
To znači da se u terapije, uz već dosad veliki broj uključene djece, može uključiti i dodatnih 70 do 100 nove djece u dobi od 0 do 7 godina. Veseli nas činjenica kako se otvara mogućnost uključivanja još većeg broja djece u za njih prijeko potrebne terapije, a sve s ciljem olakšavanja procesa uključivanja u svakodnevni život te smanjenje teškoća koje iskazuju. 

Što to znači za roditelje? Znači da ćemo djecu uključiti u najkraćem roku, kao i svu djecu koja su se nalazila na listi čekanja u rehabilitaciju a koja će za njih biti potpuno besplatna, istu financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Osim povećanja broja usluga koje Udruga može provoditi, ova potpora omogućuje i proširenje stručnog tima Udruge. Što će se odnosit  na struke koje nisu još zastupljene u timu, a pokazuju se kao prijeko potrebne u radu Udruge, kao što je edukacijski rehabilitator. Uz nove vrste usluga, tim će se proširiti i u već standardnim terapijama koje Udruga pruža, kroz zapošljavanje dodatnog radnog terapeuta, logopeda i psihologa. Ovim putem pozivamo i sve zainteresirane osobe navedenih struka da se jave na e-mail Udruge za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići i postanu dio pozitivnog stručnog tima!

Skip to content