Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Mucanje je komunikacijski poremećaj kojeg obilježavaju ponavljanja ili produžavanja glasova ili slogova te neobično duge pauze ili zastoji u govoru. Govorna obilježja mucanja često su popraćena različitim sekundarnim karakteristikama (znojenje, ubrzani puls, nisko samopouzdanje, osjećaj srama, izbjegavanje govornih situacija, …).Postoji više različitih teorija o uzrocima mucanja, a faktori koji mogu dovesti do pojave mucanja su:
• genetska predispozicija (član obitelji koji muca)
• druga jezično-govorna odstupanja tijekom razvoja
• neurofiziološki faktor (drugačija jezična obrada nego u fluentnih osoba)
• odnosi u obitelji (visoka očekivanja, ubrzani stil života)
Do mucanja može doći kad je prisutna kombinacija više navedenih faktora, i te kombinacije faktora su različite kod različitih ljudi. Više od 70 milijuna ljudi u svijetu muca, što je oko 1% svjetske populacije. Tijekom predškolske dobi u oko 5% djece se pojavljuju normalne netečnosti u govoru, koje su dio govornog razvoja i spontano nestaju. No u oko 1% djece netečnosti ostaju prisutne te mogu negativno utjecati na djetetovo socioemocionalno stanje. U takvim slučajevima važno je potražiti pomoć logopeda te psihologa.Međunarodni dan svjesnosti o mucanju obilježava se 22. listopada u zemljama diljem svijeta, među njima i u Hrvatskoj.
(Mihaela Hoppe, mag. logopedije)
(Izvor: The Stuttering Foundation)


Skip to content