Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

UNICEF Hrvatska ovih je dana objavio podatke o ranoj intervenciji u djetinjstvu u Hrvatskoj. Udruga Zvončići kao pružatelj usluge Rane intervencije nastoji doprinijeti promicanju i realizaciji ovog iznimno važnog pristupa u radu s djecom s teškoćama. Pravovremena intervencija u prvim godinama života najbolji je način da postignemo željene rezultate u poticanju zdravog razvoja djeteta. Ovim putem pozivamo sve roditelje i skrbnike djece do navršene sedme godine života, koji uočavaju poteškoće u razvoju djeteta, da nam se s povjerenjem jave na procjenu s ciljem uključivanja u naše terapije.

Skip to content