Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Od danas uz sve naše dosadašnje usluge pružamo i uslugu: PSIHODIJAGNOSTIKA – kroz provođenje intervjua i savjetodavnog rada s djecom i roditeljima, te individualni psihodijagnostički rad i testiranje djece, izradu psihologijskog nalaza i mišljenja u svrhu vještačenja radi ostvarivanja određenih prava, promjene oblika školovanja, provođenje dijagnostike po preporukama neuropedijatra, fizijatra i dr.Svakom roditelju i djetetu pruža se individualni pristup u prikupljanju relevantnih informacija, prilagodbi djeteta novoj sredini i uvjetima testiranja ovisno o dobi, razvojnom statusu i/ili specifičnim teškoćama djeteta. Ukratko o našem novom članu tima – Sanja Kasunić, magistra psihologije. Član je Hrvatske psihološke komore, pohađa edukacije i druge oblike stručnog usavršavanja redovito polazeći domaće stručne skupove s međunarodnim sudjelovanjem, seminare, tribine i okrugle stolove usmjerene na psihologe, kao i one interdisciplinarnog karaktera. Ima položene edukacije za primjenu određenih složenih dijagnostičkih instrumenata kategorije „C“ (WISC-IV, WZT, MMPI-2) te planira daljnje usavršavanje u području dijagnostike.Sanja slobodno vrijeme provodi uz film, čitanje, pisanje, likovnu umjetnost i strane jezike, ali najviše se veseli lijepom vremenu i “muvingu” na otvorenom.

Skip to content