Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Što su potrebe i zašto su toliko važne?Vrlo često se pitamo zašto se dijete ponaša tako kako se ponaša i nije nam jasno zašto.

Odgovor leži u potrebama. Potrebe nas pokreću i u podlozi su našeg ponašanja te ga usmjeravaju.

Maslow je razdvojio tih pet potreba na potrebe nižega i višega reda. Fiziološke i sigurnosne potrebe opisao je kao potrebe nižeg reda, a društvene potrebe, poštovanje i samoaktualizaciju kao potrebe višeg reda. Razlika između potreba višeg i nižeg reda temelji se na pretpostavci da se potrebe višeg reda zadovoljavaju iznutra, dok se potrebe nižeg reda zadovoljavaju izvana. Što su neke potrebe na nižoj razini to su sličnije kod različitih ljudi. Najveće su razlike u potrebama između pojedinaca na najvišim razinama u hijerarhiji. Osim toga potrebe koje su na višim razinama u hijerarhiji su više ljudske potrebe, a manje životinjske, one su karakteristične za ljudsku vrstu.

Što znači ova teorija u primjerima?

Ako je čovjek, primjerice, gladan ili nenaspavan – vjerojatno je da neće moći razmišljati o svojim višim ljudskim potrebama dokle god ne zadovolji ovu osnovnu potrebu.

Ili, ukoliko osoba ne radi i nema stalne prihode, može imati narušene socijalne odnose ili teškoće u ostvarivanju svojih poslovnih planova.

Osoba koja doživljava mobbing na radnom mjestu vjerojatno neće u potpunosti pokazivati svoje potencijale i sposobnosti kao radnik. ZATO

Mislite na svoje potrebe i potrebe djece jer ako ih naučimo zadovoljavati osiguravamo pozitivnije i ugodnije raspoloženje te veću vjerojatnost da postignemo uspjeh. Usto, prepoznavanjem potreba kod sebe ili drugih osoba povećavamo razinu razumijevanja osjećaja, emocija i ponašanja.

Skip to content