Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Jedna od vještina fonološke svjesnosti je prepoznavanje i proizvodnja rime. Razvija se tijekom predškolske dobi. Dijete najprije prepoznaje rimu u riječima, da bi potom moglo proizvesti riječi koje se rimuju. Usvajanjem tih vještina u djeteta se osvještava da se riječ sastoji od manjih jedinica.

Opis fotografije nije dostupan.
Skip to content