Projekti i programi odobreni 2016. godine

 1. MZOS– trogodišnji program financiranje osobnih asistenata za školsku djecu- “Sunce na izlasku”– druga godina provedbe projekta- 39.000,00 kn
 2. NZRCD– trogodišnji program institucionalne potpore– treća godina provedbe- 93.562,00 kn
 3. MSPM- trogodišnji program “Od iskre do plamena”– za treću godina provedbe- iznos 300.000,00 kn
 4. Županija Karlovačka– “Fina motorika uz plastelin i igru”– 10.000,00 kn
 5. Grad Karlovac– “Fina motorika uz plastelin i igru”– 5.000,00 kn
 6. HZZ– program aktivne politike zapošljavanja– javni radovi- iznos 48.679,06 kn
 7. HZZ– program aktivne politike zapošljavanja– javni radovi- iznos 6.129,06 kn
 8. MSPM– “Pomoć djeci s teškoćama u razvoju na području Karlovačke županije”– 50.000,00 kn
 9. INA- INDUSTRIJA NAFTE d.d.– “Senzorni park– iznos 25.000,00 kn


Projekti i programi odobreni 2015. godine

 1. NZRCD– trogodišnji program institucionalne potpore – provedba 31.12.2014.- iznos 133.660,00 kn za drugu godinu
 2. MSPM– trogodišnji program “Od iskre do plamena” – 300.000,00 kn za drugu godinu provedbe do 31.05.2015. godine (ukupna provedba do 01.06.2014. – 31.05.2017. iznos od 900,000,00 kn) kojim se financira plaće 4 djelatnika a koji provode individualnu rehabilitaciju u prostorijama udruge u Karlovcu i Slunju
 3. HZZ – pojedinačni javni rad – 50% sufinanciranje – fizioterapeut – 21.219,84 kn – provedba do 19.08.2015.god.- osiguravanje individualne rehabilitacije za djecu s teškoćama u razvoju u Karlovcu i Slunju
 4. HZZ – pojedinačni javni rad – 50% sufinanciranje – radni terapeut– 23.619,84 kn- provedba do 19.08.2015. god- osiguravanje individualne rehabilitacije za djecu s teškoćama u razvoju u Karlovcu i Slunju
 5. HZZ – pojedinačni javni rad – 50% sufinanciranje – pomoć u provođenju projekata i koordinator volontera- 23.619,84 kn – provedba do 03.08.2015. godine
 6. MSPM – promicanje i zaštita prava djece i podrška obitelji u 2014. godini– 30.000,00 kn – provedba do 30.10.2015. godine – osiguravanje individualne rehabilitacije za djecu s teškoćama u razvoju u Karlovcu i Slunju
 7. HZZ – pojedinačni javni rad – 50% sufinanciranje – logoped- 23.619,84 kn- provedba do 16.11.2015. god- osiguravanje individualne rehabilitacije za djecu s teškoćama u razvoju u Karlovcu i Slunju.
 8. MZOS– trogodišnji program financiranje osobnih asistenata za školsku djecu- “Sunce na izlasku”– druga godina provedbe projekta- 39.000,00 kn


Projekti i programi odobreni 2014. godine

1. Grad Karlovac – sufinanciranje plaća SIAT terapeuta i psihologa – provedba do 31.12.2014. – 10.000,00 kn

2. Grad Karlovacklima za Senzorni kabinet – provedba do 31.12. 2014. godine – 6.000,00 kn

3. Grad Karlovac – Male pande velikog srca – sportski program – provedba do 31.12.2014.godine – 3.000,00 kn

4. Županija Karlovačka – klima za prostoriju za provođenje Neurofeedback terapije – provedba do 31.12.2014. godine – iznos od 4.000,00 kn

5. NZRCDtrogodišnji program institucionalne potpore – provedba 31.12.2014.- iznos 133.660,00 kn za prvu godinu ,

6. MSPM– trogodišnji program “Od iskre do plamena” – 300.000,00 kn za prvu godinu provedbe do 31.05.2015. godine (ukupna provedba do 01.06.2014. – 31.05.2017. iznos od 900,000,00 kn)

7. HZZ – pojedinačni javni rad – 50% sufinanciranje – fizioterapeut – 21.219,84 kn – provedba do 19.08.2015.god.

8. HZZ – pojedinačni javni rad – 50% sufinanciranje – radni terapeut– 23.619,84 kn- provedba do 19.08.2015. god

9. HZZ – pojedinačni javni rad – 50% sufinanciranje – pomoć u provođenju projekata i koordinator volontera– 23.619,84 kn – provedba do 03.08.2015. godine

10. LIDL – projekt za opremanje Senzornog kabineta policama za didaktičku opremu – 5.000,00 kn

11. MSPM – promicanje i zaštita prava djece i podrška obitelji u 2014. godini– 30.000,00 kn – provedba do 30.10.2015. godine

12. HZZ – pojedinačni javni rad – 50% sufinanciranje – logoped– 23.619,84 kn- provedba do 16.11.2015. god

13. MZOS–  Sunce na izlasku III“- prva godina provođenja projekta  – financiranje osobnih asistenata za školsku djecu – 39.000,00 kn

14. MVEP– Hrv-Slov-BiH- prekogranična suradnja u razmjeni znanja za dobrobit djece s teškoćama– provođenje do 30.06.2014. god.- 20.000,00 kn