Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Danas dijelimo s vama jedan super portal, jer ako dosad niste culi za njega, vrijeme je da sad saznate!

U Hrvatskoj na internetu skoro da nije postojao prilagođen sadržaj kroz koji bi djeca i mladi s teškoćama u razvoju mogli učiti, razvijati vještine i zabavljati se. Riječ je o zabavno-edukativnom portalu simpaticnog naziva rasTURam s obiljem zadataka i igara koji djeci i mladima s poteškoćama pomaže u razvoju, a pritom se mogu i zabaviti, kroz sadržaj osmišljen posebno za njih.

•Aktivnosti na portalu podijeljene su po kategorijama tako da svako dijete može pronaći nešto za sebe u skladu sa svojim mogućnostima i interesima pa se tako, primjerice, na portalu mogu naći zadaci u kojima treba spojiti slike i riječi, rješavaju se jednostavne križaljke, savladavaju imenice i glagoli, ili uči o emocijama, kroz slike i tekstove.

Pa neka avanture učenja započnu!

Skip to content