Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Predsjednica Zvončića sudjelovala je na Okruglom stolu posvećen temi potreba neprofitnih organizacija za financijskim uslugama i proizvodima koji se održao 5. prosinca 2019.god u dvorani Erste banke, Ul. Ivana Lučića 2, Zagreb.

Organizacije civilnog društva i druge neprofitne organizacije susreću se s brojnim izazovima prikupljanja sredstava za pokrivanje troškova poslovanja, a posljednjih nekoliko godina, naročito u kontekstu povećanja financiranja razvojnih projekata iz EU fondova, i izazovom osiguranja likvidnosti organizacije. Također, sve više neprofitnih organizacija ulaže napore u osiguranje infrastrukture za pružanje usluga svojim korisnicima, pri čemu razvijaju razne inovativne modele hibridnih partnerstava i financiranja. U svim tim procesima, sve češće se kao relevantan razvojni partner organizacijama civilnog društva prepoznaju inovativne financijske institucije i druge potporne organizacije.

Teme na okruglom stolu su bile:
1) Izvori financiranja neprofitnih organizacija i društvenih poduzetnika,
2) Upravljanje financijskim izazovima u Vašem poslovanju,
3) Financijska briga za radnike/ice u neprofitnim organizacijama i društvenim poduzećima.

Okrugli stol organizirala je ACT grupa u suradnji sa Službom za društveno odgovorno bankarstvo Erste banke, kako bi banka mogla što kvalitetnije odgovoriti na Vaše zahtjeve i potrebe u predstojećem razdoblju.

Skip to content