Udruga Zvončići je novi pružatelj usluga Rane intervencije

Udruga Zvončići je novi pružatelj usluga Rane intervencije temeljem Ugovora s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Što je rana intervencija?
Rana intervencija je proces informiranja, savjetovanja, edukacije i podrške djeci u ranoj dobi kod koje je utvrđeno stanje mogućeg odstupanja u razvoju s visokim rizikom za daljnji razvoj, kao i njihovim obiteljima. Ovaj proces obuhvaća i djecu kod koje postoji čimbenik rizika za razvojno odstupanje koje bi kasnije moglo utjecati na njihov daljnji razvoj. Program rane intervencije može se pružati u različitim okruženjima no naglasak se stavlja na prirodno okruženje djeteta. Pokazalo se da je program rane intervencije najefikasniji ako se s njim počne odmah po utvrđivanju odstupanja ili otkrivanju teškoće u razvoju.

Za koga je Rana intervencija namijenjena?
Djeci od rođenja do navršenih 7 godina s razvojnim rizicima i/ili odstupanjima, kao i obiteljima koje o njima brinu.

Kako ostvariti uslugu Rane intervencije?
Nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije, centar za socijalnu skrb traži ocjenu pružatelja usluge (Udrugu Zvončići) o trajanju i učestalosti pružanja usluge te rješenjem priznaje pravo na pružanje usluge.
Rana intervencija može se pružati u obitelji korisnika, odnosno u udomiteljskoj obitelji te kod pružatelja usluga, a može se priznati u trajanju do pet sati tjedno. Korisnik kojemu se pruža rana intervencija ne može istodobno koristiti usluge psihosocijalne podrške.

Više potrebnih informacija možete dobiti u radne dane udruge od 08-16 sati na tel. 047/431-553 ili 091/140-5969.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *