Rana intervencija u djetinjstvu definira se kao iskustvo i prilike koje djetetu s razvojnim teškoćama u ranoj i predškolskoj dobi pružaju roditelji i stručnjaci s ciljem unapređenja stjecanja i uporabe ponašanja koja oblikuju i utječu na djetetove interakcije s ljudima i objektima.

Ulaganje u rani razvoj djece je ulaganje u budućnost zajednice koje se višestruko vraća. Na individualnoj razini, obitelji s nestrpljenjem iščekuju rođenje svog novog člana i zamišljaju stvaranje zajedničke, sretne budućnosti.

Međutim, nemaju sva djeca jednak početak. Neka djeca se rađaju sa zdravstvenim stanjima koja čine njihov razvoj neizvjesnim, kod neke djece će se tijekom prvih godina pokazati da ne slijede kalendar urednog razvoja, a neka su djeca rođena u okolnostima koje ne omogućavaju razvoj njihovih potencijala. Svi oni, kao i njihove obitelji, trebaju sustavnu stručnu skrb i podršku zajednice, kako bi se stvorio pozitivan učinak na razvojne ishode (obrazovni, socijalni, zdravstveni) budućih generacija.

Različite razvojne teškoće i rizici donose sa sobom različite prepreke za učenje i razvoj sposobnosti (npr. motorička, senzorička, intelektualna ograničenja, teškoće pažnje, komunikacijske teškoće). Pravovremenom i sveobuhvatnom dijagnostikom s ciljem utvrđivanja djetetovog razvojnog profila i zdravstvenog stanja stvaraju se uvjeti u kojima stručnjaci mogu primjenjivati specifične strategije poticanja te osnažiti roditelje i prirodnu okolinu da ih uvedu u svakodnevni život djeteta.

Obitelji usmjeren pristup potiče stvaranje čvrstog odnosa djeteta i roditelja jer sigurna privrženost pogoduje motivaciji za učenjem te razvoju kognitivnih i socijalnih kompetencija djeteta.

Usluge koje pružamo:

  • Probir
  • Inicijalna procjena
  • Izdavanje mišljenja stručnog tima, izrada individualnog plana i programa (evaluacija)
  • Terapija senzorne integracije
  • Radna terapija
  • Logopedska terapija
  • Neurofeedback trening
  • Socijalni pedagog
  • Psiholog i psihološko savjetovanje
  • Savjetovanje, edukacije ( učitelje, nastavnike, odgojitelje i roditelje).

Kako ostvariti pravo na naše usluge?

Kako bi ostvarili pravo na uslugu Rane intervencije, potrebno je najprije pribaviti mišljenje  liječnika specijalista neonataloga ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće socijalne skrbi.  Nakon opservacije i inicijalne procjene djeteta ukoliko se pokaže potreba za nekim oblikom rane razvojne podrške, Centar za socijalnu skrb traži ocjenu  pružatelja usluge (Udrugu Zvončići) o trajanju i učestalosti pružanja usluge te rješenjem priznaje pravo pružanja usluge.  Nakon toga roditelji/skrbnici dogovaraju  termine s terapeutima i terapije mogu početi prema rasporedu.

Izvor: https://hurid.hr/rana-intervencija-u-djetinjstvu/