Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Zapošljavamo logopeda!
Detaljni opis uvjeta za radno mjesto logopeda je na linku
Ako si logoped javi se na 𝟎𝟒𝟕/𝟒𝟑𝟏-𝟓𝟓𝟑 ili 𝟎𝟗𝟏/𝟏𝟒𝟎-𝟓𝟗𝟔𝟗 ili e-mail zvoncici.karlovac@gmail.com

Skip to content