Disleksija

      No Comments on Disleksija

Disleksija se definira kao specifična teškoća u učenju koju obilježavaju teškoće u točnom i/ili tečnom prepoznavanju riječi, dekodiranju i pisanju. Te teškoće rezultat su nedostataka u sposobnosti fonološke obrade te su neočekivane s obzirom na dob, kognitivne sposobnosti i konvencionalno školsko podučavanje.Disleksija se prepoznaje i dijagnosticira u školskoj dobi djeteta, a neka obilježja disleksije u toj dobi su:• zamjena slova/glasova koji su vizualno ili auditivno slični (p, b, d; z, s; a, o)• ispuštanje glasova ili slova pri čitanju ili pisanju• zamjene i dodavanja glasova, slogova unutar pojedine riječi te zamjena pojedine riječi drugom riječi• čitanje i pisanje riječi napamet, prema prvom glasu/slogu u riječi• neuočavanje greške u čitanju• poteškoće u razumijevanju pročitanog (u odgovaranju na pitanja, prepričavanju sadržaja).
(Mihaela Hoppe, mag. logopedije)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *