cropped-naslovna-2-1024x134fsdg

Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Logopedija je znanost koja obuhvaća prevenciju, dijagnostiku i tretman poremećaja socijalne komunikacije, jezika, govora, glasa te poremećaja gutanja u djece i odraslih (www.asha.org).Europski dan logopedije obilježava se 6. ožujka s ciljem osvještavanja logopedske djelatnosti i promicanja logopedske profesije.

Skip to content