cropped-naslovna-2-1024x134fsdg

Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Pojam fonološka svjesnost odnosi se na sposobnost prepoznavanja i manipuliranja dijelovima riječi – slogovima i glasovima. Fonološka svjesnost uključuje sposobnosti kao što su:
• prepoznavanje i proizvodnja rime u riječima
• izdvajanje početnog glasa u riječi
• izdvajanje završnog glasa
• rastavljanje riječi na slogove (slogovna analiza)
• stapanje slogova u riječ (slogovna sinteza)
• rastavljanje riječi na glasove (glasovna analiza)
• stapanje glasova u riječ (glasovna sinteza)

Skip to content