cropped-naslovna-2-1024x134fsdg

Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Fokus i pažnju djeteta možete poticati i razvijati i kod kuće.
Lakim te djeci, ali i vama, zanimljivim igricama možete produžiti fokus i pažnju. Postoji cijeli niz ciljanih aktivnosti koje su usmjerene na poboljšanje pažnje. Neke od njih su:
1️⃣ rješavanje raznih labirinata
2️⃣ igre uočavanja sličnosti i razlika između dvije naizgled iste slike
3️⃣ bojanja po zadanom predlošku
4️⃣ igra “pravilno poredaj riječi u rečenici i napiši je”
5️⃣ premetaljka slova (izmiješana slova od kojih moraju napraviti riječ)

Ukoliko djetetu treba poboljšavati slušnu pažnju 👂👂 neke od vježbica koje možete raditi kod kuće su:
1️⃣ slušanje priča, pa razgovor o tome što je dijete čulo
2️⃣ ponavljanje niza riječi
3️⃣ pamćenje koliko smo puta kucnuli o stol
4️⃣ ponavljanje riječi, odnosno slova riječi „unaprijed“ i „unatrag“. Neke od navedenih igrica možete vidjeti na slici ispod.

⬇️
⬇️
⬇️
Opis fotografije nije dostupan.
Skip to content