Nada Jelača Šimunić, bacc.occup.therap., SIAT.
Rođena 1986. godine u Karlovcu. Diplomirala je 2010. godine na Dodiplomskom stručnom studiju radne terapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Završila je niz edukacija i tečajeva, a najznačajniji su Senzorna integracija prema J.Ayres, Komunikacija kroz igru, Marte Meo, te je u tijeku edukacija Terapijsko hranjenje. Sudjeluje na brojnim kongresima i konferencijama kao što je ATAAC 2019. godine, Murid S.M.A.R.T. pristup u ranoj intervenciji.
Udana je i majka Luke i Lovre.