Projekti i programi odobreni 2019. godine

1. “Od iskre do plamena II”– trogodišnji program (MDOMSP)
Visina potpore: 720.000 kn (240.000,00 po godini)
Trajanje projekta: 01.06.2017. – 31.05.2020.
2. “Iskrice”– 
trogodišnji program (Ministarstvo zdravlja)
Visina potpore:195.000,00 kn (65.000,00 kn po godini)
Trajanje projekta:2016.-2019. – završen
3.Rana intervencija 
(MDOMSP)
Po uspostavljenoj usluzi-ugovor
Trajanje projekta: od 18.01.2018. – u tijeku
4. ABA – 
humanitarna akcija
Prikupljeni iznos 200.000,00 kn
Trajanje : od 2018. g.
5.Fair play na tribinama
 (GNK Dinamo)
Visina potpore:30.000,00 kn
Trajanje: od 2019. g. – u tijeku

Neurofeedback
Prvi neurofeedback za Karlovačku Županiju – Zaklada Zamah – provođenje do 31.12.2014.g. – iznos od 40.000,00 kn
Grad Karlovac – Prvi neurofeedback za Karlovačku županiju – 10.000,00 kn
Plesni klub Los Mamberos – za neurofeedback – 10.500,00 kn
Županija Karlovačka– za neurofeedback  – 18.000,00 kn
HP Hrvatska pošta d.d. – odobrenje za postavljanje 30 donacijskih kasica odnosno u sve poslovnice u Karlovačkoj županiji


Projekti i programi odobreni 2018. godine

1. Fina motorika –  uz plastelin i igru (Grad Karlovac), iznos od 5.000,00 kuna
2. Fina motorika –  uz plastelin i igru (Karlovačka županija), iznos od 14.000,00 kuna
3. Sklopljen ugovor za pružanje usluga Rane intervencije s Ministarstvom za demografiju, obitelj i socijalnu politiku 18. siječnja 2018. godine 64 usluge tjedno. Uslugu dobivaju djeca starosti do 7. godine temeljem Rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb prema mjestu stanovanja.


Projekti i programi odobreni 2017.godine

1. “Od iskre do plamena II” – trogodišnji program (Ministarstvo socijalne politike i mladih) Visina potpore: 720.000 kn
Trajanje projekte: 01.06.2017. – 31.05.2020. iznos od 720,000,00 kn). Projektom se financiraju plaće 4 djelatnika koji provode individualnu rehabilitaciju u  prostorijama udruge u Karlovcu i Slunju
2. „ISKRE“  (Ministarstvo zdravlja) Trajanje projekta: 01.10.2016 – 30.11.2017Kontinuirano provođenje radne terapije za djecu s teškoćama u razvoju 4 dana u tjednu u  Karlovcu, jedan dan u Slunju. Omogućena veća socijalna uključenost djece sa teškoćama u razvoju.
3. Fina motorika –  uz plastelin i igru (Grad Karlovac) – iznos od 5.000,00 kuna
4. Fina motorika –  uz plastelin i igru (Karlovačka županija- ) iznos od 30.000,00 kuna
5. „BUĐENJE“ (Grad Karlovac), iznos 16.000,00 kuna, trajanje: 2017-2018,
6. Vježbom do zdravlja (lokalno komunalno poduzeće Zelenilo d.o.o.), iznos od 3.000 kuna
7. Jahanjem do zdravlja (lokalno komunalno poduzeće Inkasator d.o.o.), iznos 3.000 kuna
8. Igrajmo se zajedno (Hostel Selce d.o.o.), iznos od 5.000 kuna
9. Zajedno učimo socijalne vještine (Toplana d.o.o.), iznos 4.167,00 kuna