cropped-naslovna-2-1024x134fsdg

Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Uspjeh svake žene trebao bi biti inspiracija ostalima. Najsnažnije smo kada navijamo jedna za drugu.“ (S. Williams)

Zajedno, ruku pod rukuborimo se i proživljavamosvaki uspjeh, svaku muku.

💞

Da budemo hrabre i snažneživot nas sve uči i podsjećada smo jako važne.

💞

Biti svoja, biti sebi vjernavoljeti se i poštovatinisu načela nova i moderna.

💞

Uvrstite ih u svoj svakodnevni plan,a mi vam drage naše, male i velike, želimo sretan današnji dan!

Skip to content