Sudjelovali smo na tradicionalnom Božićnom sajmu u organizaciji Grada Karlovca od
16.12.-23.12.2013.