Predstavnici Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana u posjeti udruzi koji su i donatori većeg djela opreme  u senzornom kabinetu Zvončića