Edukacija asistenata u školama od strane gospodina Darko Kobetić, na kojoj su sudjelovali i asistenti i iz Udruge Zvončići

Savez je za asistente u nastavi koji pružaju usluge asistencije u nastavi putem naših udruga članica organizirao stručnu superviziju kao oblik stručne podrške asistentima u nastavi. Za asistente sa područja grada Karlovca superviziju je financirao grad Karlovac a za asistente sa ostalih područja Karlovačke županije ostvarili smo donaciju od Centra znanja Profectus kojima se ovim putem zahvaljujemo.