Gošće javne tribine u sklopu Dana otvorenih vrata udruga bile su: Nada Jelača (radni terapeut) – senzorna integracija, Tajana Tarnik Borko (edukacijski rehabilitator) i Dubravka Manojlović (logoped) – povremeni boravak, Sandra Kurtagić (eduk. rehabilitator) i Korana Murganić (eduk. rehabilitator) - patronaža.