Humanitarna likovana kolonija HLD za Zvončiće
Dana 05. srpnja 2014. godine održana je humanitarna likovna kolonija akademskih slikara iz Zagreba u Slunju u Lumbardeniku uz rijeku Slunjčicu.

Sudjelovali su slijedeći slikari:

1. Ilja Ećim
2. Nedjeljko Frane Erceg
3. Dragičević Nevenka
4. Dolenčić Mirjana
5. Snježana Filipčić - predsjednica HLD
6. Konečny Biserka
7. Hohoš N. Marija
8. Ana Cerovski
9. Jonke Juraj
10. Kopeti Branka
11. Ana Pajan
12. Zuccon Ljubica
13. Antonija Cesarec
14. Ksenija Talijančić
15. Višnjica Kruhak-Štefić
16. Zlata Barili
17. Zvonar Padjen Mirjana
18. Bedek Marina - tajnica HLD