Okrugli stol i obilježavanje Međunarodnog dana svjesnosti o autizmu 01.04.2014.