Svečano otvorenje senzornog kabineta

Fotografije:Jurica Juraković, mladi karlovački fotograf koji svojim radom sudjeluje i
prati sve događaje u gradu,od zabavnih,humanitarnih do vjerskih.
Ostale njegove radove možete pogledati na facebook profilu