Predavanje o potpomognutoj komunikaciji
Dana 29. listopada 2014 godine (srijeda) u 15,30 sati u prostorima Veleučilišta u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9 održana je edukacija o potpomognutoj komunikaciji. Predavači su bili Andreja Fejs, mag logoped sa Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko - rehabilitacijiski fakultet - suradnica u labaratoriju za potpomognutu komunikaciju i Marin Vuković, ph.D, tehnički ekspert - dizajner softvera sa Sveučilišta u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, http://www.ict-aac.hr/