Sudjelovali smo na 434-toj rođendanskoj proslavi grada Karlovca.