Sudjelovali smo na petom Sajmu udruga 28.09.2013. u Karlovcu