Radni terapeut Zvončića s djecom naše udruge u pripremi završnog ispita u kabinetu Silver Zagreb,
što je i početak samostalnog provođenja rehabilitacije i to uskoro i u Karlovačkoj županiji.
Terapeut završava edukaciju u trajanju od godinu dana koja se provodila upravo u Centru Silver Zagreb,
a koji su nam direktni savjetnici oko uređenja našeg kabineta u Karlovcu.