Prisustvovali smo Konferenciji održanoj na Veleučilištu VERN u Zagrebu, a u sklopu iste upoznali prodekanicu Veleučilišta VERN te dogovorili konkretnu buduću suradnju udruge Zvončići sa Veleučilištem i studentima