Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Brzopletost pripada u poremećaje tečnosti govora. Karakteriziraju je odstupanja u tečnosti govora te obilježja vezana uz jezične teškoće i teškoće učenja. Neka govorna obilježja brzopletosti su:
• ponavljanje riječi ili fraza u rečenici
• izostavljanje dijelova riječi uslijed ubrzanog tempa govora
• pauze u govoru kad nisu gramatički očekivane.
Druga, negovorna obilježja brzopletosti su:
• slabija jezična organiziranost• smanjena svjesnost osobe o odstupanjima u tečnosti govora
• teškoće učenja koje nisu povezane sa sniženom inteligencijom
• neuredan rukopis
• raspršena pažnja
• teškoće slušne percepcije.

Skip to content