PSIHOLOG

1

ŠTO JE PSIHOLOGIJA?

Psihologija je znanost koja se bavi psihičkim procesima i njihovim manifestacijama u ponašanju. Danas se psihologija bavi proučavanjem različitih područja kao što su: osjeti i percepcija, pamćenje, mišljenje, jezik i govor, emocije, različite potrebe, motivacija, učenje, konflikti,  socijalne vještine, stavovi i dr.

TKO JE PSIHOLOG?

Razlikujemo psihologe znanstvenike i psihologe praktičare. Psiholozi praktičari zaposleni su  odgoju i obrazovanju, zdravstvu, gospodarstvu, zapošljavanju, pravosuđu, masovnim komunikacijama i drugim društvenim i gospodarskim djelatnostima ili općenitim društvenim aktivnostima.

Posebna grana psihologije odnosi se i na djecu s teškoćama u razvoju te na osobe s invaliditetom. Ovo područje psihologije bavi se proučavanjem mogućnosti i teškoća odgoja, obrazovanja i osposobljenosti za samostalan život i rad ove skupine. U takvim slučajevima psiholog radi na ublažavanju mogućih teškoća u prilagodbi, kao i na obrazovanju te pružanju pomoći obitelji.

2

ŠTO RADI PSIHOLOG U UDRUZI ZVONČIĆI?

PSIHODIJAGNOSTIKA – kroz provođenje intervjua i savjetodavnog rada s djecom i roditeljima, te individualni psihodijagnostički rad i testiranje djece, izradu psihologijskog nalaza i mišljenja u svrhu vještačenja radi ostvarivanja određenih prava, promjene oblika školovanja, provođenje dijagnostike po preporukama neuropedijatra, fizijatra i dr. Svakom roditelju i djetetu pruža se individualni pristup u prikupljanju relevantnih informacija, prilagodbi djeteta novoj sredini i uvjetima testiranja ovisno o dobi, razvojnom statusu i/ili specifičnim teškoćama djeteta.