PSIHOLOG

 

1

 

ŠTO JE PSIHOLOGIJA?

Psihologija je znanost koja se bavi psihičkim procesima i njihovim manifestacijama u ponašanju. Danas se psihologija bavi proučavanjem različitih područja kao što su: osjeti i percepcija, pamćenje, mišljenje, jezik i govor, emocije, različite potrebe, motivacija, učenje, konflikti,  socijalne vještine, stavovi i dr.

 

TKO JE PSIHOLOG?

Razlikujemo psihologe znanstvenike i psihologe praktičare. Psiholozi praktičari zaposleni su  odgoju i obrazovanju, zdravstvu, gospodarstvu, zapošljavanju, pravosuđu, masovnim komunikacijama i drugim društvenim i gospodarskim djelatnostima ili općenitim društvenim aktivnostima.

 

Posebna grana psihologije odnosi se i na djecu s teškoćama u razvoju te na osobe s invaliditetom. Ovo područje psihologije bavi se proučavanjem mogućnosti i teškoća odgoja, obrazovanja i osposobljenosti za samostalan život i rad ove skupine. U takvim slučajevima psiholog radi na ublažavanju mogućih teškoća u prilagodbi, kao i na obrazovanju te pružanju pomoći obitelji.

2

ŠTO RADI PSIHOLOG U UDRUZI ZVONČIĆI?

Psihološko savjetovanje – pružanje profesionalne pomoći osobama u svakodnevnim životnim situacijama u kojima se, bilo zbog pritisaka iz okoline bilo iz vlastitih problema, otežano snalaze (primjerice davanje smjernica i savjeta kod odgoja djece, pomoć u prihvaćanju određenih teškoća ili problema). Kod psihološkog savjetovanja naglašava se učenje, rješavanje problema te donošenje odluka, uz pružanje podrške pojedincu.

3

Individualan rad s djecom – vježbe za razvoj grafomotorike, vježbe za razvoj fonološke svjesnosti (opći uvid djeteta da slova, tj.pisani znakovi, odgovaraju glasovima, što omogućuje razvoj sposobnosti prevođenja slova u glasove, a bitan je za stjecanje vještine čitanja), pomoć u čitanju, treninzi socijalnih vještina*, povećanje tolerancije te snižavanje frustracije.

4knjige

knjiga7

Rad s tinejdžerima –  rješavanje emocionalnih problema, treninzi socijalnih vještina*, pomoć pri izradi plana učenja.

89

smile

*Trening socijalnih vještina – Socijalne vještine odnose se na vještine i osobine potrebne za uspješnu socijalnu interakciju te na djelotvorno postizanje emocionalnih, socijalnih i drugih ciljeva u odnosu s drugim ljudima. Trening socijalnih vještina odnosi se na učenje i uvježbavanje novih složenih oblika socijalnog ponašanja važnih za uspješnu socijalnu interakciju, poboljšanje socijalnihh odnosa i osobnu prilagodbu. Usmjeren je prema posebnim potrebama osoba: prevladavanju anksioznosti u socijalnim situacijama, prepoznavanju emocija i stanja drugih ljudi, evaluaciji i promjeni osobnog ponašanja.

11