http://multiple-sclerosis-research.blogspot.com/2013/02/research-occupational-therapy-good.html

Radna terapija jest zdravstvena djelatnost čiji je cilj omogućiti pojedincima i skupinama postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme.

Radna terapija je namijenjena osobama čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti umanjene razvojem, ozljedom ili bolešću, starenjem, psihološki, socijalno, kulturno, ili kombinacijom navedenog

Djelatnost radne terapije obuhvaća:

radno-terapijsku procjenu i analizu izvođenja aktivnosti dnevnog života koje obuhvaćaju područje samozbrinjavanja, produktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena,

radno-terapijsku procjenu i analizu senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih sposobnosti te njihov utjecaj na izvođenje aktivnosti dnevnog života,

radno-terapijsku procjenu i analizu stambenog, radnog i društveno-kulturološkog okruženja u kojem se odvijaju svakodnevne aktivnosti,

promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i /ili modificiranje izvođenja aktivnosti samozbrinjavanja (hranjenje, oblačenje, osobna higijena, kupanje, funkcionalna mobilnost),

promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i /ili modificiranje izvođenja produktivnih aktivnosti (aktivnosti u kućanstvu i zajednici, profesionalne uloge i zadaci, briga o drugima, volonterski rad),

promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i /ili modificiranje izvođenja aktivnosti slobodnog vremena (igra, razonoda, hobiji, rekreacija i odmor),

promicanje, uspostavljanje, obnavljanje i održavanje senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih komponenti aktivnosti upotrebom različitih terapeutskih pristupa, metoda i tehnika,

prilagođavanje stambenog, radnog i društvenog okruženja sposobnostima i potrebama pojedinca,

savjetovanje i edukaciju pojedinca, skupina, članova obitelji, stručnjaka, studenata i drugih osoba,

mjerenje ishoda radnoterapijske intervencije,

vođenje radnoterapijske dokumentacije,

planiranje i provedbu istraživanja o utjecaju svakodnevnih aktivnosti na unapređenje zdravlja i kvalitete života s ciljem razvijanja radnoterapijske prakse zasnovane na dokazima.

Značaj radne terapije kod djece s teškoćama u razvoju


http://multiple-sclerosis-research.blogspot.com/2013/02/research-occupational-therapy-good.html

Medij koji radni terapeut koristi u djece s teškoćama u razvoju jeste igra. Igra kao aktivnost potiče

djecu na spontani razvitak vještina, a uz svoju terapijsku vrijednost, zabavna je i motivirajuća. U

nastavku teksta prezentirati  će se neke od područja gdje radni terapeut može doprinjeti razvoju

djeteta.  U fazi kada djete postigne sposobnost ruku, tj. kada motorika dovoljno sazrije, vrijeme je za trening svakodnevnih aktivnost. Bez obzira na stupanj samostalnosti djeteta u svakodnevnim aktivnostima, potrebno ih je provoditi kao bi se postigao osjećaj i automatizacija pokreta. Dijete može i pasivno sudjelovati u treningu te s puno strpljenja može doći do više faze funkcionalnosti.

Trening aktivnosti jednostavna je i jako korisna metoda kojom se može postići najveća moguća

samostalnost i funkcionalnost djeteta a pritom je i zabavna aktivnost. Djetetu se ništa ne nameće i

uči se kroz priču i igru, tako su i dalje navedene aktivnosti dio igre, a ne klasični treman.