Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Mnogo je načina i metoda poticanja komunikacije, i razlikuju se s obzirom na karakteristike pojedinog djeteta. No ovdje su izdvojeni neki od načina poticanja komunikacijskih vještina u predverbalne djece (koja još nisu razvila govor), no mogu biti primjenjivi i kod djece koja su govor razvila:

– upotreba vizualnog rasporeda za najavu dnevnih aktivnosti

– korištenje dnevnih rutina – rutine se ponavljaju i predvidljive su te kod djeteta stvaraju sigurnost, što je dobar preduvjet za usvajanje novih vještina; osim toga, i promjena rutine također je komunikacijski poticajna jer može izazvati djetetov zahtjev ili komentar; neki primjeri rutina: oblačenje/svlačenje, pranje ruku/lica, gledanje slikovnica, slušanje glazbe, kupanje

– komentiranje djetetove igre ili radnje (onoga na što je dijete usmjereno)

– oponašanje djeteta dok se bavi aktivnošću koju voli (manipuliranje predmetima, vokaliziranje)

– „ometanje“ djetetove aktivnosti – npr. dijete slaže vlakiće, a pružite mu igračku autića (ono što mu ne treba) – dijete će pokazati da mu smetate i to je prilika za ostvarivanje komunikacije (komentiranje djetetove radnje, poticanje djeteta kako tražiti željeni predmet)

Skip to content