Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Uskoro se približava polazak djece u vrtić što često predstavlja zahtjevan period i pripremu kako za dijete tako i za roditelje uprav o zbog adaptacije. Adaptacija je proces tijekom kojeg se dijete prilagođava na novi prostor, odgajatelje, drugu djecu, ritam i pravila vrtića te je u tom periodu koje je za dijete zahtjevno moguće očekivati promjene u djetetovom ponašanju, doživljavanju odnosno općenito funkcioniranju.

Zbog toga vam donosimo vrlo koristan post koju je objavila Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – HURID s mnogo savjeta kako da taj period prođe što bezbolnije.

Skip to content