Kako pripremiti dijete s teškoćama u razvoju za dolazak u vrtić

Uskoro se približava polazak djece u vrtić što često predstavlja zahtjevan period i pripremu kako za dijete tako i za roditelje uprav o zbog adaptacije. Adaptacija je proces tijekom kojeg se dijete prilagođava na novi prostor, odgajatelje, drugu djecu, ritam i pravila vrtića te je u tom periodu koje je za dijete zahtjevno moguće očekivati promjene u djetetovom ponašanju, doživljavanju odnosno općenito funkcioniranju.

Zbog toga vam donosimo vrlo koristan post koju je objavila Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – HURID s mnogo savjeta kako da taj period prođe što bezbolnije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *