Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Dana 29. listopada 2014 godine (srijeda) u 15,30 sati u prostorima Veleučilišta u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9 održana je edukacija o potpomognutoj komunikaciji. Predavači su bili Andreja Fejs, mag logoped sa Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko – rehabilitacijiski fakultet – suradnica u labaratoriju za potpomognutu komunikaciju i Marin Vuković, ph.D, tehnički ekspert – dizajner softvera sa Sveučilišta u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, http://www.ict-aac.hr/

Skip to content