Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Fizioterapija je važna komponenta kod djece s autizmom,kojom se različitim fizioterapijskim postupcima nastoji pomoći u postizanju što normalnijih razvojnih obrazaca.Kod djece s autizmom česta je prisutnost slabijeg mišićnog tonusa, hipo/hiperaktivnost, kašnjenje razvoja fine motorike, jednolikost i ritualno ponašanje što rezultira nedostatkom senzornih informacija te posljedičnim neadekvatnim odgovorima cijelog senzornog sustava. Kroz postupke:
– neurorazvojne fizioterapije
– terapijskog jahanja
pozitivno se djeluje na:
– normalizaciju mišićnog tonusa
– stvaranje svijesti o vlastitom tijelu
– posturalnu kontrolu
– razvoj ravnoteže
– bolje motoričko planiranje
– grubu i finu motoriku
– socijalnu interakciju
– razvoj govora i kognitivnih funkcija

Skip to content