Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Za djetetov razvoj je važno poticati i razvijati jezično izražavanje, koje uključuje:
• izražavanje u rečenicama,
• upotrebu različitih vrsta riječi,
• bogaćenje rječnika, i drugo.

Posebno zabavno i motivirajuće za dijete je kad to činimo upotrebom didaktičkih materijala. Zahvaljujući projektu ”Opremimo se za budućnost” Karlovačke županije u vrijednosti 10,000 kuna, opremili smo se različitim didaktičkim materijalima, koje je moguće koristiti za razvijanje različitih sposobnosti.

Skip to content