Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

U prostorijama Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u Zagrebu, dana 3. studenog 2020. godine, Snježana Čop, predsjednica Udruge Zvončići potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz ESF u financijskom razdoblju 2014-2020. Projekt „Partnerstvo za društveni centar u Žakanju“ provodit će Udruga Zvončići u partnerstvu s Općinom Žakanje, Osnovnom školom Žakanje, Crvenim križem Ozalj i LAG-om Vallis Colapis. Cilj projekta je osnažiti javno-civilno partnerstvo i praksu sudjelovanja OCD-ova iz ruralne zajednice u upravljanju i donošenju odluka u Općini Žakanje kroz širenje raspona socijalnih, obrazovnih i gospodarskih sadržaja i usluga koje se pokreću u lokalnom društvenom centru uz unapređenje kapaciteta OCD-ova. Predviđeno trajanje projekta je 23 mjeseca a odobreni iznos je 1.999.700,50 kn. Ciljane skupine su lokalni OCD koje djeluju na području kulture, socijalnih usluga (posebno rada s djecom, mladima, ženama i starijima) i lokalnog razvoja vođenog od strane zajednice na području općine Žakanje i susjednih općina Kamanje i Ribnik.

Skip to content