Strah

      No Comments on Strah

Strah je jedan od osnovnih osjećaja ljudskog bića. Svojstven je ne samo čovjeku, nego i životinjama. Strahovi, pa i dječji strahovi, imaju obrambeni karakter i evolucijski su važni. Ovo znači da je smisao straha obraniti se od opasnosti i opstati.Bilo bi dobro sjetiti se ovoga kada raspravljamo s djetetom koje se nečega jako boji, možda ćemo ga lakše razumjeti.
Razvojni strahovi imaju važnu ulogu u pripremi djeteta na život u budućnosti. Strahovi nastaju suočavanjem djeteta s vanjskim svijetom i izazovima koje donosi odrastanje pa se tako javljaju i najčešće spontano nestaju kako dijete prelazi iz jedne razvojne faze u drugu. Kako se dijete razvija i sazrijeva, broj strahova se smanjuje, a njihov osnovni izvor mijenja. Stoga treba poticati dijete da samostalno savladava razvojne strahove jer svladavanjem strahova jedne razvojne faze djeca postaju sposobna suočiti se s razvojnim strahovima sljedeće razvojne faze. Ako djeci ne dopustimo da osjete strah, neće razviti sposobnost prepoznavanja potencijalno opasnih situacija te neće razviti svoje strategije suočavanja s njima.
Donosimo vam najčešće razvojne strahove prema dobi. Uz svaku razvojnu fazu vezani su specifični strahovi, koji imaju određenu funkciju za tu dob.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *