Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

“Radna terapija je klijentu centrirana zdravstvena profesija koja promovira zdravlje kroz aktivnosti. Primarni cilj radne terapije je omogućiti osobama sudjelovanje u aktivnostima svakodnevnog života. Radni terapeut postiže cilj kroz rad sa ljudima i zajednicom kako bi unaprijedio njihovu sposobnost za sudjelovanje u aktivnostima koje oni sami žele, u aktivnostima koje moraju izvoditi ili se od njih to očekuje. Također radni terapeuti djeluju kroz modifikaciju aktivnosti ili okoline radi bolje podrške izvođenja aktivnosti. “
(Definicija radne terapije prema svjetskoj federaciji radnih terapeuta, WFOT 2012.)

Povodom Svjetskog dana radne terapije koji se obilježava 27.10.2022. godine pozivamo vas na ”Virtualnu kavu sa radnim terapeutom” u periodu od 24.10. – 28.10.2022.
Ukoliko niste sigurni ili bi se htjeli informirati o  važnim svakodnevnim aktivnostima (kupanja, umivanja, pranja zubi, ruku ili šišanja) i ostalim  životnim vještinama kao što je kada se treba uvesti neka  tekstura hrane, kako učiti dijete da žvače hranu, kako pravilno obući majicu ili kako naučiti dijete da oblači majicu. Kakav je hvat olovke i postoji li potreba za pomagalima za  poticanja na ispravan hvat olovke, te koja je igračka  prikladna za razvoj vašeg djeteta i na koji način prilagoditi okolinu za optimalan razvoj slobodno pitajte radnog terapeuta. Radni terapeut vam može pomoći savjetima i praktičnom podukom kako vaša djeca mogu najlakše i najbrže usvojiti bilo koju aktivnost dnevnog života.

Virtualna kava sa radnim terapeutom

    Skip to content