Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Disgrafija je specifična teškoća pisanja koju karakterizira slabija vještina pisanja u odnosu na kronološku dob, intelektualne sposobnosti i obrazovanje osobe. Disgrafija se može pojaviti kao izoliran poremećaj, ali i zajedno s drugim specifičnim teškoćama učenja, primjerice s disleksijom, ADHD-om. Rukopis osobe s disgrafijom obilježava izostavljanje ili dodavanje slova/slogova, zamjena slova unutar riječi (posebno grafički sličnih slova), neuredan i teško čitljiv rukopis i druga obilježja.
(Mihaela Hoppe, mag. logopedije)

Skip to content