Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Apraksija u govoru je govorni poremećaj koji se odnosi na teškoće planiranja i programiranja sekvenci govornih pokreta. Neka od obilježja apraksije u govoru su:
• poremećaji artikulacije glasova
• teškoće proizvodnje glasova i slogova u određenom slijedu
• nekonzistentna produkcija glasova i slogova koji se ponavljaju u određenoj riječi
• poremećaji u prozodiji

Skip to content