Ove tvrtke i pojedinci su se uključili u prikupljanje sredstava za kupovinu logopedskog seta:

ORO d.o.o. Karlovac Specijalistička
stomatološka ordinacija,
Dr. Spomenka Petričić,
Karlovac
Kolos d.o.o., Duga Resa
Dijana Borović Galović,
Karlovac
AQUASTIL PLUS d.o.o.,
Duga Resa
Odvjetički ured
Dubravko Čunko, Karlovac
Ordinacija opće medicine
dr. Gordana Došen,
Karlovac
Zoran Zlatunić