Opći podaci

 • Puni naziv Udruge: Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići
 • Skraćeni naziv Udruge: Udruga Zvončići
 • Sjedište: Prilaz Većeslava Holjevca 6, Karlovac
 • Adresa: Trg Sv. Franje Ksaverskog 2
 • Područje djelovanja: Karlovačka županija

Status: Udruga
Osnivački akt: Statut
Registrirani: 17. 12. 2010. g.
Predsjednica Udruge: Snježana Čop
Tajnica Udruge: Marija Grgas
Matični broj: 2715902
OIB: 01833907105
RNO: 0158948
Reg.br. 04001246

Žiro računi:
RBA HR7324840081105660034
RBA HR5824840081500182099
KaBa HR4524000081110169970

Devizni račun:
RBA 2484008-1500182099
HR5824840081500182099
SWIFT:RZBHHR2X

Telefon: 047/431-553
Mob: 091/140-5969
Faks: 047/431-553
E-mail: zvoncici.karlovac@gmail.com
Facebook profil: https://www.facebook.com/zvoncici

Predsjednica: Snježana Čop
tel. 091/1405969
email: snjezana.cop@udruga-zvoncici.hr

Tajnica: Marija Grgas
tel. 091/140-5969
email: marija.grgas@udruga-zvoncici.hr

  Ukoliko imate bilo kakav upit možete nam ga poslati i na dolje naveden obrazac:

  Vaše ime (obavezno)

  Vaš e-mail (obavezno)

  Naslov

  Vaš upit